...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކާށިދޫނި
ނ.
(1) އުދުހި ފުމެއުޅޭ ފުންމާ، ކުޑަސޫތްޕެއް.
މިއީ ގޮއްފުޅަނތްގާ ވައްތަރު އެއްޗެކެވެ.
މިއުޅޭނީ ވިނަގަނޑުގެ ތެރޭގައްޔާއި ދަނޑުމަތީގައެވެ.
(2) (ހ) ގޮއްފުޅަނގި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުމޭކޮތަރު . ބައްޑެލަ . ކަސްބައްޑެލަ . ކަސްބައްޑެލެ . އަވިދޫނި . ތިއްތިދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ