...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކުނޑި
ނ.
(1) ތަޅައި ހިމުންކޮށްފައި ހުންނަ މަސް.
(2) ހިކިމަހުގެ ނުވަތަ ހާމަހުގެ ކުނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެންފިލި . މަހަކޫނޑި . ޗިޕުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ