...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކުރޮޅި
ނ.
ހިކިމަހާ ކާއްޓާއި މިރުހާ މިފަދަ އެއްޗެހި އެއްކޮށް މުޅިން ހިމުން ނުވާ ވަރަށް ތަޅައިގެން ހަދާ ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ