...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކެއްކުން
މ.
(1) ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްގަނެގެން އެކައްކައި، ހިއްކައި ވިއްކުން، އެމަސައްކަތް ކުރުން.
(2) ފެނަށް ލޮނުއަޅައިގެން ނުވަތަ މޫދަށްލޮނުގައި މަސްރަނގަޅަށް ކައްކައި ރޯފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިރުހުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ