...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކޮތަން
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަރަށް ތިރިކޮށް ހެދޭގަހެކެވެ.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ހުނވަދު ކޮތަން ފަތަންވުރެ ތުނިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ