...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްއަރި
ނ.
(1) މަސްކިބައެއް ދެފަޅިއަށް ފަޅައިފައި އޭގެ އެއްފަޅި.
(2) ބޮޑެތި ގޮދާ ނުވަތަ ކަންކެލީން އާދައިގެ މަހެއްގެ މަސްކިބައެއްގެ އެއްފަޅި ގެބޮޑުމިނުން ކަނޑައިގެން ނަގާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީރު . ކަށިއަރި . ކަޅަރި . މަހައަރި . މުލައަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ