...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްއުނގުރި
ނ.
ދިއްޕަތް ދަށުން ކޮޅުވަތުގެ މާވަނި ފަރާތުގައި މި އުނގުރި ހުންނަނީ ދިރުބާކޮލަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުންނަމީހާގެ ކަނާތް ފަރާތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުނގުރިމަޑޫ . މެދުދިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ