...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްއޫލިއްޔަތު
ނ.
(1) ކަމެއްގެ ޒިންމާ.
(2) ކަމެއް ބޮލުގައި އަޅަންޖެހޭ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާލުކުރުން . ރެކުން . ކޮނޑު އެޅުން . ވިލަރެސްވެރިޔާ . ވެރިކަން . ޒިންމާ . ޒިންމާވުން . ޒިންމާދާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ