...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްއޮޑި
ނ.
(1) މަސްވެރިކަން ކުރަން ބަނދެފައި ހުންނަ އުޅަނދު.
(2) މަސްދޯނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ބޮޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ކަނޑުރެއްސި . ކުރަފަތިވަކިގަނޑު . ކޮޅުފަހުލަގޮނޑި . އައްތެލިކޮއްޕުން . ވަކިގަނޑުކުރެހުން . މަސްއޮޑިއަތިރި . މަސްފަންޑިތަ . މަސްދޯނި . ފަށްދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ