...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްވަޅިލުން
މ.
މަޖާޒު:
ފިރިހެނަކު އޭނާ ހިތާވެގެން އުޅޭ، އަންހެނެއްގެ ގެޔަށް ގޮސްފައި އެބުރި އަންނަމުން ހަނދާން ނެތުނީކަމަށް ހަދައިފައި އެގޭގައި އެއްޗެއް ބޭއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ