...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްމަރާބަޑި
ނ.
މޫދުގެ އަޑީގައި މޫނުމަތި އަޅައިގެން ފީނައިގެން މަސްމެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަޑި.
މި ބަޑީގައި އޮންނަނީ ވައުފަށަކާއި ގުޅައިފައިވާ މަޑައެކެވެ.
ބަޑިޖެހުމުން މަޑަގޮސް މަހަށް ހެރެނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ