...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްމަތީފާތިޙާތަށި
ނ.
މީހުން މަރުވެގެން، ކޮންމެ މަހެއް ފުރޭ ދުވަހު ފާތިހާއަށް އަޅާ ތަށި.
މިތަށި ޞަލަވާތު ތައްޓަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުޑަވާނެއެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް އަނގަމަތީގައި ހަތްއިންޗި ނުވަތަ 8 އިންޗި ވަރު ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ