...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްފަންޑިތަ
ނ.
މަސްއޮޑިފަހަރު ކަނޑުފެނުއެޅުމުން އޮޑި ދޮށަށް މަސްއައިން އައިސް އޮޑިޔާ މަހާވާނޭހެން މަސްއޮޑިފަހަރަށް ހަދާ އުޅޭ މަސްވެރި ކަމުގެ ފަންޑިތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ