...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްފަތަފޮޅި
ނ.
މަސް ބޯކިބަލާ އެއްގޮތަށް ފުށްގަނޑު މޮޑެގެން ބަނަސް ހުންނަ ސިފަޔާއި ދާދި އެއްގޮތަކަށް ފަތުގައިޖަހައި މަތި އަންދައިގެން ފިހާ ހެދިކާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . މަތިއަންދާފިހުން . ގަރަފަތަފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ