...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްފިލާ
ނ.
މަސްދޯނީގައި މަސްބާނަން ހުންނަ ފިލާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނޑެލިފޮތި . ރިނދަލި . ބުޅިފޮށި . ކަފިވަޅު . ކޭޅުފިލާގަނޑު . އަރިވާލި . މައްލިހިގަނޑަ . މައްލިހިގަނޑު . މަސްފިލާގަނޑު . ތިލެޔޮހުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ