...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްފުޅު
ނ.
(1) ގަނޑުވަރު ތެރެއަށް ގެންގޮސް އުޅުނު ދަނޑިމަސް.
(2) ތަބްރޭޒުގެ ފާނާއި އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނާ ދެބޭފުޅުންގެ ފާތިޙާ ފަރީއްކޮޅަށް ގަނޑުވަރުތެރެއަށް ގެންގޮސް އުޅުނުމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ