...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްފެން
ނ.
ވަޅޯމަހާއި ހުންޏާއި ލުނބޮޔާއި މިރުހާއި ފިޔައާ އެއްކޮށް ލޮނުޖަހައިގެން މޮޑެ ކާށިކިރު ނުވަތަ ފެން އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ލައިގެންކާ ދިޔާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ