...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްދަނޑިގަނޑު
ނ.
މަސްލުހެން ލަކުޑިން ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މީގެ ކުރީކޮޅު އޮންނާނީ ފަތިކޮށް ފުޅާކޮށެވެ.
ފަހަތުކޮޅި އޮންނާނީ ހިމަކޮށް ދިގުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ