...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްދަރު
ނ.
ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަން އުފެދުމުގެ އަސްލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުވާ . ހީވި . ހެވޭ . ހެލޭ . ހޯދި . އެރި . ވިދި . މުރައްކަބުމަސްދަރު . ފީކަން . ފެހި . ފެހޭ . ގުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ