...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްތަކާ
ނ.
ގަހެއްގެ ކިރެއް.
މިއީ މަޑު ރީނދޫ ކުލައެއްގައި އަލި ސަންދަރޯސްހެން ހުންނަ، މީރުވަހެއް ދުވާ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ދިވެހި ބޭހުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދުން . މަސްތަކާތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ