...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްތު
ނ.
(1) އަމަލު.
(2) މާބޮޑަށް އުފެދޭ އެދުންވެރިކަން.
(3) ބޭހޯސް.
(4) ދީވާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޝިޝް . ހިއްޕީން . ހެރޮއިން . ނިސާ . ބަނގު . ބަނގުރާ . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ކުނިފޭބުން . ކޮކިން . އަމަލު . އަމަލުއެރުން . އަމަލުވުން . އަފިހުން . އިންޤިލާބު . މަހަވެއްޓުން . މަރުވާނާ . މަސްފަހިވުން . ފަތްބޯ . ދިލަފޮޅު . ތާޑީ . ތުރަކުރުން . ގަހަށްއެރުން . ގަންޖާ . ޑުރަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ