...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްގަނޑު
ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައިގެން ނަގާބައެއް.
(ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މަސްގަނޑަކީ އާދައިގެ މަހެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ (އެއްބައެވެ.) (3) މަޖާޒު:
ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަމަހަކަށް ޖުމްލަކޮށް ކިޔާގޮތް މިސާލު:
މިއިންޖެކްޝަން ޖަހަންވީ މަސްގަނޑަށެވެ.
(4) މަޖާޒު:
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންފީމިޔަރު . ހަކަވެޅާ . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިކަނދިމަސް . ހިކަނދު . ހިކަނދޮމަތި . ހިކިފިންދަނޑި . ހުލާ . ހެއުހިނގަމަސް . ނާނު . ރަވަ . ރަވަޖެހުން . ރާހިކުރުން . ރާހިވުން . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ބުޑު . ބުޑުކޮޅު . ބޮލި ދިއްލުން . ޅިޔަ . ކަނދޮއްކެނޑުން . ކަންވަނުން . ކަޅަންމަސް . ކަޅިމަސް . ކިރުފަނިހަނދި . ކުޑަކަޅުވާމަސް . އަރިމަސް . އައިންމަތީގާދޫނި . އިންޖެކްޝަން . އިންޖެކްޝަންޖެހުން . އުޑަފައިން އިނުން . މަހައަރި . މައުޒަން . މަސްނީރު . މަސްކެއްވުން . މަސްގަނޑަ . މަޑިވަކަރޮ . މާކަޅުވާ . މާކަޅުވާމަސް . މީދާމަސްގަނޑު . މުނާނެގުން . މުދިމަހަ . މުލިހި . މުލިހިނެގުން . މޫ . މޮޔަހަނދި . ފަނދު . ފައިފަނދޮ . ފަލަމަހަގަނޑަ . ފަލަމަސްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ