...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްގެ
ނ.
(ނ) އެން ދިރުވައިފައި ބަހައްޓާކޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުފަން . އޮއިވާލިކަނދުފަތި . މަސްކޮށި . މަސްޓޭންކު . ދަނޑިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ