...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްޖެހުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑު ފަލަވުން.
(2) ދުމަށި ނުވަތަ ފައްލަވަ ނުވަތަ ވަށިފަދަ ތަކެތީގައި، ވަކި ތަރުތީބަކުން މަސްއެތުރުން.
(3) ބިލެތުގައި ލައްޖެހުން.
(4) މަސްއައިނުން މަސްފުމުން.
(5) ވަދުގައި މަސްގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިތަލިޖެހުން . ފެންމަސްޖެހުން . ގަތުން . ގޮޓެމަހަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ