...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑަ
ނ.
(1) ބޮޑެތި މަހަށް ޖަހަން ގެންގުޅޭ ދޮއްދަނޑީގެ ކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަނިފަށްލީ ދަގަނޑު އާލަތެއް.
(2) (ބދ) އުރަމަތި.
(3) (ސ) ކިސަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތިކޮޅު . ރުވުން . ކަވަރު . ކަތުރުމަޑަ . ވަރަ . ވަރައެޅުން . މަސްމަރާބަޑި . މަޑަޖެހުން . މަޑިލަ . މަޑެޔާ . މިޔަރަށްޖެހުން . ފަހާ . ފާހަ . ދޮއްދަނޑި . ތިނޯސްއުރަޔަށްލުން . ތިނޯސްވިދެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ