...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑަގަސްކަރަބިބީ
ނ.
ލޯހުރަސްކޮށް ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުންނަ މަހެއް.
މިބާވަތުގެ މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި އަޅިކުލައިގެ ވަރަށް ފާޅު ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ޖޯޑުޖޯޑަށް ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.
މިއީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ މަހެއްނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ