...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑިއްޕުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ގަދަޔަށް ހިއްޕައިގަތުން.
(2) އެއްޗެއްގެ މުގޫ ހަރުލާގޮތަށް ތަނެއްގައި ބެއްދުން.
(3) މަޖާޒު:
ބަޔަކު ތަނެއްގައި ގަދަކޮށްލައިގެން ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ