...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑިދާތާކަށްކަށިދާނެ
ނ.
(މިސާލުބަހެއް) ދެމީހަކު އަބަދުހެން އެކުގައި އުޅޭނަމަ އެކަކު ދާތާކަށް އަނެކަކު ދާނެކަން އަންގައިދިނުމުގެގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިދަންޏާކަށިދާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ