...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑިތަރު
ނ.
(1) ދެވައްތަރުގެ ތިމަރައިން ކައްކާ ޖަސްތުބައްދާ އެއްޗެއް.
(2) (ބދ) މައުދަނީ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑިތަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ