...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުކަށި
ށި، މިކަށީގެ ބޭނުމަކީ ޙަރަކާތް ކުރާކަށީގެ ގުނަވަންތަކަށް ލިބޭ ކޮއްޕުމުން ނުވަތަ ފިތުމުން ދެކަށިގަނޑަށް ގެއްލުންނުލިބޭ ގޮތަށް ދެކަށިގަނޑުގެ ދެމެދުގެ ދުރުމިން ހިފަހައްޓައި ދިނުމެވެ.
މީގެ ތިން ބާވަތެއްވެއެވެ.
ނޭފަތާއި ކަންފަތުގައި ވަނީވެސް މީގެ ވައްތަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިލޮޅު . ލަގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ