...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުމައިތިރި
ނއ.
(1) ނިޔަނެތި.
(2) ބޮޑާކަންނެތް.
(3) ޚުލްޤުރީތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށިކަން . ހިމޭނުން . ހިމޭން . ހިމޭންކުރުން . ހިމޭންވުން . ނިއަނެތި . ނިއަނެތިކަން . ނިއަނެތިވުން . މަޑުމޮޅި . ލަސްލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ