...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުމަޑު
ނއ.
ވަރަށްމަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަވެލި . ހިރުން . ހުއިފަތުމަސް . ހޭނުން . ނަންނުގަތިދުލި . ނަލަރޯޅި . ރޯޅިވެއްޓުން . ބޮޑުލަކި . ޅޮނގު . ކުދި . ކުދިކިޔުން . ކުދިފާތިހާ . ކޫކޫ . ކޫސްކިޔުން . ކޮއްޓުން . އުސްފުމުން . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . ވެކުސިން . މަޚުމާފޮތި . ފަނޑުއަލި . ފަނިވައިޖެހުން . ފިނިފެންޖަންބު . ފިނިފެންޖަންބުކުލަ . ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން . ފުށްކަފަ . ފެންއޮއްސުން . ދޫނިފުށް . ތޮލުން . ލަސްލަހުން . ލޭކޮށުން . ގުލްސަންޕާމާ . ސަނޯރާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ