...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުމަޑުން
ކއ.
(1) ހަމަހިމޭނުން.
(2) ލަސްލަހުން.
(3) މައިތިރިކޮށް.
(4) އަޑުމަޑުކޮށް.
(5) ސިއްރުސިއްރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުން . ހުއިފަތުމަސް . ހޭނުން . ނަލަރޯޅި . ބޮޑުލަކި . ޅޮނގު . ކުދި . ކުދިކިޔުން . ކުދިފާތިހާ . ކޫކޫ . ކޮއްޓުން . އުސްފުމުން . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . ފަނިވައިޖެހުން . ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން . ފެންއޮއްސުން . ތޮލުން . ލަސްލަހުން . ލޭކޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ