...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުމިޔަރު
ެކެވެ.
މަހުގެ ތިރީ ހިރުގަނޑުގައި 6 ބަރިއަށް ހުންނަ ދަތްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މި ދަތްތަކުގެ އެތެރ ކައިރިފަށް ހުންނާނީ ރާޅުކޮށެވެެ.
މި މިޔަރުގެ ކުލައަކީ ގަދަ އަޅި ކުލައެެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ޙަޙަރަކާތެއްނެތި މަޑުންތިބޭ މީހުން މިސާލު:
މީނާއެކޭ މަޑުމިޔަރެކޭ އެއްގޮތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮދެކޮޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ