...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުލަ
ނ.
(ބދ) ގޭގެ ވަށައިގެން ހިނގަން އޮންނަ މަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނބުޅު . ބާސް . ބާސް އެޅުން . ޅައިކަން . ލޮލުރޯގާ . ލޯޅައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ