...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޑުގަނޑު
ނ.
ގަލާ އެއްސިފައަކަށް މޫދުގައި ހުންނަ އޮބޭ އެއްޗެއް.
މީގައި ކުދިކުދި ލޯވަޅުތަކެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑޮގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ