...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޒުމޫނު
ނ.
މައިގަނޑު ނަމެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައިގަނޑުބައި . ފަށުއިފަންނު . ފެށުން . ފޮޓޯމަޒުމޫނު . ސިލްސިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ