...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޔާހޮކި
ނ.
އަމަޔާ ޒިނޭކުރިމީހާ.
މިއީ މީހުނާ ދިމާއަށް ރުޅި އައިސްގެންބުނާ ހުތުރު ބަސްތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ނުބައި އެއްބަހެވެ.
މިބަސް ސަމާސާއަށްވެސް ޖެއްސުމަށްވެސް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޔާސައްޓި . މަޔާސަޓަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ