...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޔާއިނު
ނ.
މިއީ، މީހަކު ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން އޭނާގެ ނުބައިކަން ހާމަކޮށް، ދެރަކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނާބަހެކެވެ.
މާނައަކީ، އަމަޔާ އިން މިއެވެ.
ބައެއް މީހުން ސަމާސާއަކަށްވެސް މިހެން ބުނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްޖައިނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ