...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖާކުރުން
މ.
އުފާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަމާސާ ކުރުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ސަކަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލީސާމެރުން . މަޖާނެގުން . މުނިއަވަސްފިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ