...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖިލީހަށްއަރާ ބޭކަލުން
"މަޖިލީހަށްއަރާ ބޭކަލުން" ނ.
ރަސްމީގޮތުން އިހުގައި ޚާއްޞަ ދަރަޖައެއް ދެއްވައިފައިތިބޭ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޖިލީހަށްއަރާ ބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ