...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖުނޫނު
ނ.
(1) މޮޔަމީހާ.
(2) މިހަކުދެކެ މާބޮޑަށް ހިތާވެފައި ހުންނަމީހާ (3) ޤައިސްޢާމިރީއަށް ދެވިފައިވާ ނަމެއް.
މީނާއަކީ ލައިލާގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ