...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖޫރީ
ނ.
(1) އުޖޫރައަށް ކުރާވަގުތީ މަސައްކަތް.
(2) އުފުލާ މަސައްކަތުމީހުން.
(3) މަޖޫރީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޖޫރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ