...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޚުމާ
ނ.
(1) މަޑު، އޮމާން، އަދި އޮފުއަރާ ގޮތެއް ހުންނަ ކަޅުރަތްކުލައިގެ ބޮނޑިމަލެއް.
(2) މަޙްމަލާ ވައްތަރުގޮތެއް ހުންނަ ފޮއްޗެއް.
(3) ވަކިދަރަޖައެއްގެ ސިފައިންގެ ކޮނޑަށް އަރާ ނިޝާން.
(މިނިޝާން ހަދައިފައި ހުންނަނީ މަޚްމާފޮތި (ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރަފުސްދެމި . ބުންބާތާކިހާ . ކޮނޑުމައު . އަރިތާކިހާ . މަޚުމާތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ