...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޚުމާއެރުން
މ.
ސިފައިންގެ މީހަކު މަޤާމުގެގޮތުން މައްޗަށް ދިއުމުން، އެމީހެއްގެ ކޮނޑަށް އެކަމުގެ ނިޝާން އެރުން.
(މިނިޝާން އަރަނީ، ސްޓާފް ސާޖެންޓަކަށްވުރެ މައްޗަށް (ދިއުމުންނެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ