...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޝްޣޫލުވުން
މ.
(1) މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅުން.
(2) ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައި އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިސްކިތަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ