...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޢުރިފާވެރިކަން
ނ.
މާތް ﷲ ގެ ކައުވަންތަކަމާއި އިލާހުވަންތަކަން ދެނެގަންނަ ދެނެގަތުން.
(2) މާތްﷲ ގެ ކައުވަންތަކަމުގެ ޢިލްމު.
(3) ޤުދުރަތީ އެއްޗިއްސާ ފިޠްރީ ޤާނޫނުތަކާބެހޭ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ