...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޢުދަނީލޮނު
ނ.
މަޢުދަނަކާއި، މަޢުދަނީ ނޫން އެއްޗެއް ހިމެނިގެން އުފެދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް.
ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިނަގައި އުޅެނީ ބިމު އަޑިންނެވެ.
މިސާލު:
ފުރެއްދެލޮނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ