...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޢުދަން
ނ.
ރަނާއި ރިއްސާއި ލޮއިފަދަ ވިރިކެކޭތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަބު . މައިން . މުދައު . މުދާ . ގިނިފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ