...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޤާމްފުޅު
ނ.
ރަސޫލު ބޭކަލުންނާ ނަބީބޭކަލުންނާ ވަލީވެރި ބޭކަލުންގެ އަސަރުފެނިގެން ނުވަތަ އެބޭކަލުންގެ ހަނދާނުގައި ހަދައިފައިވާ ތަންތަނަށް މަތިވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިޔާއުޅޭ ނަމެއް.
މިސާލު:
(ހ) އިބްރާހީމުގެފާނުގެ މަޤާމުފުޅު.
(ށ) ތަބުރޭޒުގެ ފާނުގެމަގާމުފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ